Hytte Tynset prosjekt

Hytte

Hemstadvangen

Etter at den gamle hytta som vi har hatt flere påbygg og rehabiliteringsjobber på ble brannskadet, fikk vi oppdraget med å bygge ny hytte.

Kunden ønsket en hytte som egnet seg til at flere generasjoner i familien kunne bruke den sommer som vinter.

Etter våre anbefalinger, falt da valget på en noe omtegnet variant av Idéhus sin modell Bletoppen 3.

Dette er en hytte som passer veldig fint inn i området, og som har alle fasiliteter kunden ønsket.

Det ble tidlig en god dialog med kunde i byggeprosessen og begge parter er stolte av et godt resultat.

Kundeomtale

I forbindelse med riving og oppføring av ny hytte var vi tidlig i prosessen i kontakt med flere leverandører.

Vi fant fort ut at Tynsetbygg hadde den lokale kjennskapen og håndverkmessing kompetansen til å realisere våre tanker og ønsker.


Vi fikk gode råd under planleggingsfasen, og Tynset Bygg tok seg av alt med søknader til kommunen. I og med at vi selv ikke hadde mulighet til å følge opp byggeprosessen på nært hold var det viktig at vi kunne føle oss trygge på byggeprosessen, og at det ble slik vi hadde avtalt. Dette har på alle måter blitt innfridd.


Vi er svært fornøyde med den jobben Tynset bygg og alle underentreprenører har utført. Det har vært god oppfølging og topp service fra start til slutt. Det er svært dyktige håndverkere som utfører ett flott håndverkmessing arbeide. Vi er meget stolte av resultat.

Elise Mauseth